Allmänna villkor

 

 PERSONUPPGIFTER

C3 Scandinavian Lifestyle AB ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med köp. De personuppgifter som har lämnats till C3 vid köp används för tecknande och genomförande av leveransavtal, för att upprätthålla vår kundrelation samt för marknadsaktiviteter genomförda av C3.

För att kunna genomföra beställningar är det nödvändigt att lämna ut uppgifter till tredje part. C3 lämnar personuppgifter till transportföretag för genomförande av leverans och avisering.

C3 säljer eller överlåter aldrig personuppgifter för marknadsaktiviteter till andra företag. Du som kund har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad hos C3 om dig. För att få ut dina uppgifter ska du vända dig till info@c3.se

 

COOKIE POLICY

En cookie är data som skickas från en webbplats och lagras lokalt i besökarens webbläsare medan den besöker en webbplats. När besökaren besöker samma webbplats igen så kan datan som är sparad i cookien hämtas upp och notifiera webbplatsen om besökarens tidigare aktiviteter. 

Vi använder cookies för att underlätta analyser av trafik på C3.se och skapa en bättre användarupplevelse, det kan tex innebära att vi sparar information om besökares landsval, information om tidigare besök på C3.se samt vilka sidor som besökts på C3.se. 

Genom att besöka C3.se så godkänner du att vi samlar information om dina besök med hjälp av cookies. Om du inte godkänner att vi använder cookies på det här sättet bör du ändra din webbläsares inställningar till att inte acceptera cookies. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Läs mer under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare. 

RESERVATIONER

C3 reserverar sig för eventuella felaktigheter i bilder eller texter. Eventuella tvister hänvisas till Allmänna reklamationsnämnden. C3 följer alltid nämndens rekommendationer.

FORCE MAJEURE

Under force majeure skjuts C3s förpliktelser upp. Om force majeure råder längre än 2 månader har kunden såväl som C3 rätt att häva avtalet utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Med force majeure avses bland annat strejker, sjukdom hos personalen, transportstörningar, import/exportförbud, oavsett om detta förekommer hos företaget eller hos företagets leverantörer.

BOLAGSINFORMATION

Order Nordic AB
Makadamgatan 14
254 64 Helsingborg

Sverige

Telefon: 042 - 25 23 00
Org.nr. 556203-0451